Kontrollplan – hur gör man?

Om du ska bygga, bygga till eller riva något som har med villan eller trädgården att göra finns en stor sannolikhet att du behöver en kontrollplan. Det är ett dokument som kommunen kräver av byggherren för att kunna dokumentera och kontrollera att alla regler och krav uppfylls.

Som tur är behöver det inte vara särskilt krångligt att ordna fram en korrekt kontrollplan. Det går att ladda ner mallar som är anpassade efter varje typ av projekt. Vi testade https://kontrollplandirekt.se/ som vi upplevde som en seriös tjänst med alla typer av kontrollplaner.

Är du insatt i branschen och har varit byggherre för flera projekt kan du givetvis ta fram en egen kontrollplan, men det kräver erfarenhet. Det är viktigt att det blir rätt så att du inte får backning från kommunen. Gör rätt från början så drar projektet inte ut på tiden i onödan.

Vad innehåller kontrollplanen?

Det är flera saker som ska finnas med i kontrollplanen:

  • Vilka kontroller som måste göras.
  • Handlingar och intyg som måste lämnas in till kommunen.
  • Anmälningar som måste göras.
  • Tidpunkt för de olika delmomenten.

Om det är ett mycket litet projekt räcker det med att lämna in förslag till kontrollplan i samband med att du ansöker om bygglovet. Är projektet lite större måste du ha en kontrollansvarig. Då lämnas kontrollplanen in inför det tekniska samrådet. Kontrollansvarige kan också hjälpa till att sätta ihop kontrollplanen.

Används under arbetets gång

I takt med att arbetet fortlöper används kontrollplanen för att dokumentera alla viktiga moment enligt föreskrifterna. Du som byggherre intygar att allt skett enligt lag och regler.

Några exempel på vad det är du intygar:

  •  
  • Byggnadens konstruktion.
  • Stöd för personer med funktionsnedsättning (där sådana krav finns).
  •  

När kontrollplanen är ifylld undertecknar du den. Kontrollplanen lämnar du sedan in tillsammans med din begäran om slutbesked. Därefter gör byggnadsnämnden en bedömning innan du får slutbesked. Det kan finnas flera anledningar till varför en begäran om slutbesked inte godkänns. Först och främst måste det givetvis finnas en kontrollplan som är ifylld på ett korrekt sätt. Om byggnadens energianvändning inte lever upp till kraven kan det vara en anledning till avslag. Ett annat exempel är om det inte finns tillräckligt med info om byggnadens bärförmåga. Rivningsmaterial och avfall är en annan nyckelfråga som man kan kugga på. Det kan även vara en detalj som att fuktskyddet under projektets gång inte är tillräckligt bra.

Allt som allt låter det krångligare än vad det är i praktiken. Genom att använda en väl genomförd mall för kontrollplan som utgångspunkt brukar det inte vara så svårt.

18 feb 2020